Anløpsforskrift

Avgiftsområde 1 gjelder for Sandnessjøen, Leirfjord og Dønna

Avgiftsområde 2 gjelder for Mosjøen

Anløpsforskrift 2020