Mosjøen båtforening

Har en egen gjestekai eid av Helgeland Havn, og et tilbud i samarbeid med Mosjøen Båteierforening.
Gode innseilingsforhold, mange gjesteplasser og enkel tilgang til de fleste fasiliteter.

Like ved havna i Mosjøen har også båtforeninga etablert havn for 200 småbåter; Pålgarden Marina.
I samarbeid med havnevesenet ble småbåthavna utvidet med topp moderne gjesteplasser sommeren 2009.
Etter utvidelsen blir småbåthavna også brukt av beredskapsbåt, skyssbåter, rekesalg, m.m.

Småbåthavna er gradvis bygd ut over mange år med betydelig dugnadsinnsats.
I dag er det blitt ei trygg havn med solid molo og bobleanlegg.
På landsida er klubbhuset med sanitæranlegg også tilgjengelig for gjestebåter.
Diesel kan fylles fra tilrettelagt brygge. Foreningas rampe for opp- og utsetting av båter er tilgjengelig for alle.

Foreninga har også bygd slipp med opphalingshus. Dette anlegget er leid bort og drives på kommersiell basis.

For mer info: http://www.mosjoenbf.no/