Høringsutkast ordensforskrift

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Alstahaug- Vefsn- Leirfjord- Dønna- kommune, Nordland

Ordensforskrift