Viktig samarbeidsmøte mellom Helgeland Logistikk AS, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, NTS Shipping og Sandnes Transport og Terminal AS, for å utvikle godstransport mellom Helgeland Havn IKS og Rørvik Havn IKS til andre deler av verden.

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS NTS ASA Sandnes Transport Og Terminal As Sealine Products As Helgeland Havn IKS