Subsea 7 var her med mobiliseringsfartøyet Siem Spearfish, som skulle mobilisere subsea installasjoner for AkerBP sin installasjon på feltet Ærfugl. Det var totalt tre mobiliseringer.

Viking Lady var også på Horvnes kai 2 for å fortsette med sin oppdrag for Skarv, Norne og Aasta Hansteen.

Subsea 7 Aker BP ASA ASCO Norge AS Asco Base, Sandnessjøen Siem Offshore Inc Eidesvik