Våres tekniske team hadde gjennomgang og opplæring i Landstrøm-Mosjøen prosjektet. I stedet for å bruke deres motor, kan større fartøyer som ligger i Mosjøen bruke landstrøm. Dette fører til en mer miljøvennlig bruk av havner.