Richard With ved en tidligere anløp.


Hurtigruten vil seile med 5 skip mellom Bergen og Kirkenes i første kvartal med opptrapping i begynnelsen av januar. 

De første avgangene for hvert skip fra Bergen blir:

• MS Polarlys – 01.01.21

• MS Kong Harald – 06.01.21

• MS Vesterålen – 08.01.21

• MS Nordkapp – 10.01.21

• MS Richard With – 14.01.21

Samtidig innføres nye rutetider for kystruten fra 1. januar. Dette er endringene som har vært ute på høring i to runder dette året og er nå godkjent av samferdselsdepartementet.