Helgeland logistikk AS har som hovedmål å bidra til å tilby kostnadseffektive og bærekraftige løsninger for brukere av Helgeland havn IKS tjenester

Selskapets virksomhet er spedisjon og transport med tilhørende tjenester og annet som naturlig faller sammen med dette. Selskapet skal konkurrere i markedet på like vilkår som andre aktører med intermodale dør- til dør-løsninger nasjonalt og internasjonalt