Markeds- og forretningsutvikler

Helgeland Havn IKS, Sandnessjøen, Vefsn

Om stillingen

For å styrke markeds- og utviklingsarbeidet i selskapet ansetter vi nå markeds- og forretningsutvikler i 100 % stilling.  Markeds- og forretningsutvikler inngår i selskapets ledergruppe.

Som markeds- og forretningsutvikler skal du utarbeide, forankre og iverksette selskapets salgs- og markedsstrategi. Du skal bygge opp, lede og utvikle selskapets markedsarbeid. En viktig oppgave blir å profesjonalisere og utvikle eiendomsmassene i selskapet. Sammen med ledergruppen vil du bidra til at Helgeland Havn IKS blir det foretrukne havneselskapet på Helgeland.

Markeds- og forretningsutvikler får en sentral rolle ift. å bidra til å utvikle og realisere store utviklingsprosjekter i eierkommunene, på vegne av Helgeland Havn IKS.  Her nevnes hydrogensatsing, terminalutvikling, godsoverføring fra vei til bane/sjø og mange andre utviklingsprosjekter ifm. det grønne skiftet og de utfordringene og ikke minst mulighetene dette medfører.

 

Ønskede egenskaper:

Som person er du en naturlig relasjonsbygger med sterk lagånd. Du er strukturert og beslutningsdyktig og motiveres av å drive prosesser framover slik at vi som organisasjon yter best mulig.

Vi søker en relasjonssterk, analytisk, resultatorientert og helhetstenkende markeds- og forretningsutvikler. Du evner å strukturere, prioritere og sette retning for selskapet, og i tett samarbeid med dine kollegaer, skape nye muligheter basert på dagens posisjon og fremtidens behov. Du inspireres av å møte nye mennesker, bygge tillit og skape langsiktige relasjoner. 

Som markeds- og forretningsutvikler i Helgeland Havn IKS vil du få stort handlingsrom til å forme din rolle hos en aktiv havneutvikler, med store ambisjoner for videre vekst. Som en deltager i ledergruppen vil du ha stor innflytelse på selskapets strategi og retning for fremtiden. Reisevirksomhet må påregnes.

 

Ønsket bakgrunn:

  • Erfaring fra markeds- og salgsledelse
  • Nettverksbygging og samarbeid
  • Forretningsutvikling
  • Forståelse for offentlig forvaltning og god rolleforståelse
  • Høyere relevant utdanning

 

Vi tilbyr

En spennende, utviklende og utfordrende stilling i en solid og veldrevet bedrift, samt konkurransedyktige betingelser.

 

Info om stillingen

Kontorsted er Mosjøen men stillingen vil også ha kontor i Sandnessjøen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: 

Harriet A. Havdal i Essensi AS, tlf. 477 53 589, eller til havnedirektør Rune Myre i Helgeland Havn IKS, tlf. 906 96 141.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 4. januar 2022.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt offentlighet må begrunnes nærmere. Hvis ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet.