Havneregulativet gjelder for sjøarealer tilhørende Dønna-, Alstahaug-, Leirfjord- og Vefsn kommune. Regulativ for anløp er fordelt på to vederlagsområder, der sjøarealer tilhørende kommunene Dønna, Alstahaug og Leirfjord beregnes etter vederlagsområde 1, og anløp til sjøarealer tilhørende Vefsn kommune beregnes etter vederlagsområde 2.

Havneregulativet skal regulere prissettingen til Helgeland havn IKS i forhold til vederlag, gebyrer, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr og personell.