Forskriften gjelder for sjøarealer tilhørende Dønna-, Alstahaug-, Leirfjord- og Vefsn kommune. Forskrift for anløp er fordelt på to avgiftsområder, der sjøarealer tilhørende Dønna, Alstahaug og Leirfjord beregnes etter avgiftsområde 1, og anløp til sjøarealer tilhørende Vefsn beregnes etter avgiftsområde 2.