Styret i Helgeland havn IKS har i møte 30.11.2021 fattet følgende vedtak:
Havnestyret ber administrasjonen om å sende forslag til Lokal forskrift om farvannsavgift for Helgeland havn IKS ut på høring, og sende forslaget til representantskapet for endelig fastsettelse.  Vennligst se vedlagte dokument til høyre. 

Høringsfrist: 13.12.2021

Høringsuttalelser sendes Helgeland havn IKS til: post@helgelandhavn.no innen fristen.