Kai 1 - Nyhamn
Kai 2 - Nykaia
Kai 3 - Jernbanekai
Kai 4 - Alcoa
Kai 5 - Veidekke
Kai 6 - Vestrekai

Mosjøen havn

Kai 7 - Halsøy
Halsøy

Kai 8 - Holandsvika
Holandsvika