Høringsbrev – Lokal forskrift om farvannsavgift i Helgeland Havns sjøområde

Informasjon til Helgeland Havn IKS sine brukere i forbindelse med koronapandemien

Situasjonsanalyse COVID 2

 

[metaslider id=48]

Helgeland Havn er et interkommunalt selskap eid av Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Vefsn kommuner.
Målsettingen for Helgeland Havns virksomhet er at de samlede havneressurser til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne, ved blant annet å tilrettelegge infrastrukturen som sikrer best mulig forbindelse mellom sjø- og landtransport samt bruk av intermodale transportløsninger.

Skipstrafikk nå / Marinetraffic (vis større kart):