Havnekapitalen som forvaltes av Helgeland havn IKS, på vegne av eierkommunene, består blant annet av arealer, bygninger og havneanlegg. Disse eiendommene skal videreutvikles til det beste for selskapet, eierne og brukerne, og skal primært utvikles for å bedre sjøtransportens vilkår. Det er også nødvendig å skape gode vilkår for bil og jernbane for å sikre effektive godsknutepunkter.

Utleie av fast eiendom står for en stor del av selskapets inntekter, og det planlegges med at dette vil være tilfelle også i fremtiden.