Interessert i å leie? Ta kontakt med:

Helgeland havn IKS
Tlf. 750 75 700

E-post: post@helgelandhavn.no