Vår visjon er å være den foretrukne logistikkoperatør og den naturlige operasjons- og bedriftspartner i Nord-Norge. Helgeland Havn fokuserer derfor ikke bare med å bistå med logistikken til olje/gassindustri, skogsprodukter mv,  men påser også at små og store fiske/fangst og oppdrettsfartøyer får den hjelpen og bistand de trenger når de kommer til oss.  Det er hyggelig å få besøk av fartøyer fra alle slags bransjer. Vi håper også at dere får et hyggelig opphold hver gang dere kommer til oss.

Spørsmål om våre tjenester? Ta en prat med våre hyggelige konsulenter!
Sentralbord +47 750 75 700
Epost: post@helgelandhavn.no

Foto og tekst: Maria Regina Castillo Guttormsen