Våre logistikkpartnere Nor Lines, ASCO, Helgelandsbase, Mo Shipping, GAC, Mosjøen Industriterminal, og Grieg Logistics er viktige knutepunkter i overføringen av gods fra  internasjonale og lokalleverandører til forbrukermarkedet.  For å forsterke effektiviteten, sørge vi for at våre fasiliteter er klare til å ta imot store mengder leveranser og fartøyer. Vi har dypvannskaier som kan ta imot akkurat det, og lagringsplasser rett ved kaia. Vi også legger vekt på port-centric logistics.  Port-centric logistics, med andre ord betyr at Helgeland Havn, som en havneoperatør, har logistikk virksomheter og lagring plasser innen kaiområder. Gods kan lagres akkurat der de ble losset. Våre samarbeidspartnere sparer tid og penger, og bidrar til bærekraftighet utvikling ved å bruke mindre fossilt drivstoff. Interessert i å investere på Helgeland? Ta en prat med oss!