Våre logistikkpartnere Nor Lines, ASCO, Helgelandsbase, Mo Shipping, GAC, Mosjøen Industriterminal, og Grieg Logistics er viktige knutepunkter i overføring av varer fra internasjonale og lokale leverandører til forbrukermarkedet. For å øke effektiviteten sikrer vi at anleggene våre er klare til å motta store mengder leveranser og fartøy. Vi har dypvannskaier som har plass til nettopp det, og lagerplasser rett ved kaia. Vi legger også vekt på havnesentrisk logistikk. Havnesentrisk logistikk betyr med andre ord at Helgeland Havn som havneoperatør driver logistikkvirksomhet og lagerplasser innenfor kaiområder. Varer kan lagres der de ble losset. På den måten kan våre samarbeidspartnere spare ressursforbruk, og bidrar til en bærekraftig drift av godsfrakten ved å bruke mindre drivstoff. Interessert i å investere på Helgeland? Ta en prat med oss!