Dypvannskai 3 (nærmest) ligger Island Constructor
Dypvannskai 2 Skandi Mongstad
Dypvannskai 1 Viking Lady