Kystfolkets tilrettelegger – Sjøveiens havneutvikler