NØDSENTRAL

VERKSTED / SERVICEBEDRIFTER / BUNKRING STATIONS


AVFALLSMOTTAK / WASTE MANAGEMENT


SLEPEFARTØY (TUG BOATS) OG LOS (PILOT)
Benytter Sandnessjøen tug og pilot firmaer.


LOGISTIKK / TERMINALS / SHIPPING

UTSTYR / ARBEIDSTØY 

TRANSPORT

DYKKERTJENESTER