NØDSENTRAL

VERKSTED / SERVICEBEDRIFTER / BUNKRING STATIONS

AVFALLSMOTTAK / WASTE MANAGEMENT


SLEPEFARTØY (TUG BOATS) OG LOS (PILOT)


LOGISTIKK / TERMINALS / SHIPPING

UTSTYR / ARBEIDSTØY 

TRANSPORT

DYKKERTJENESTER


FORTØYNINGSHJELP
Sandnessjøen Vaktselskap 
Tlf. +47 992 91 100