BÆREKRAFTSMÅL

Helgeland Havn IKS skal implementere sitt bærekraftsmål i alle deler av virksomheten. Likeledes skal EU’s resolusjoner som angår miljø, eksempelvis «Green Deal» implementeres i selskapet. Dette for at selskapet skal fremstå som et miljøbevisst havneselskap som tar klimautfordringene på alvor.