BÆREKRAFTSMÅL

Helgeland Havn IKS skal implementere sitt bærekraftsmål i alle deler av virksomheten. Likeledes skal EU’s resolusjoner som angår miljø, eksempelvis «Green Deal» implementeres i selskapet. Dette for at selskapet skal fremstå som et miljøbevisst havneselskap som tar klimautfordringene på alvor.

SERTIFISERING    

Helgeland havn IKS er sertifisert som Miljøfyrtårn, og med denne sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid.

Miljørapport 2021, trykk her

Miljøfyrtårn