Derfor skal selskapet:

2.1

Utøve aktiv, lønnsom og langsiktig eiendomsforvaltning.

2.2

Planlegge og utvikle eiendommene slik at selskapet fremstår som en attraktiv utleier med stor fleksibilitet i sin eiendomsforvaltning.

2.3

Ivareta eiendommene slik at disse får nødvendig vedlikehold og er i henhold til brukernes behov.

2.4

Etablere klare skiller mellom arealer for havne- og næringsutvikling, og arealer for annen bruk.

2.5

Utvikle selskapets eiendommer i samarbeid med eierne.

2.6

Vurdere etablering av egne driftsselskap der dette er hensiktsmessig.

2.7

Arbeide for økt næringsaktivitet på anleggene som disponeres av selskapet.