Derfor skal selskapet:

3.1

Være en pådriver og skape forutsigbarhet og utviklingsmuligheter for næringsaktører med tilhørighet til våre havner.

3.2

Være en aktiv deltaker i byutvikling ved å ivareta havnens behov, samt fremtidig mulighet for havneutvikling.

3.3

Være en naturlig kommunikasjonspartner for havnespørsmål for eierne og i regionen, og delta aktivt med å arrangere konferanser og møter innen havne- og logistikkspørsmål.

3.4

Etablere et brukerforum der våre kunder og samarbeidspartnere blir invitert.

3.5

Ha fokus på FN’s bærekraftsmål og øvrige klima- og miljøkrav.

3.6

Bidra til at spesielt samfunnsnyttige infrastrukturanlegg i kommunene, med mangelfull inntektsmulighet, blir vedlikeholdt og videreutviklet i samarbeid med den aktuelle kommune.

3.7

Være en aktiv aktør i nettverkssamarbeid, og å drive aktiv næringspolitikk.

3.8

Sørge for god dialog med brukere og næringsliv.

3.9

Ha et bevisst forhold til en helhetlig omdømmebygging for selskapet.

3.10

Ta hensyn til brukernes behov ved planlegging av selskapets drift og utvikling.