Selskapets omgivelser

Selskapets omgivelser har forventninger til Helgeland havn IKS, basert på egne strategier. Foretaket må av denne grunn være i stand til å fange opp disse trendene så tidlig som mulig for å kunne være en aktiv aktør, som blir oppfattet som handlingsdyktig og fremtidsrettet.

Selskapets omgivelser kan blant annet være allmenheten, politikere, politiske føringer, og markedsaktører. Dette kan være:

  • Industriaktører
  • Offentlige aktører
  • Vareeiere

 

  • Offshoreaktører                   
  • Leietakere
  • Godstransportører

 

 

  • Passasjerer
  • Rederier
  • Sjømataktører
  • Reiseliv